Unghestsamling 18.okt 2023

Norsk Fjordhestsenter arrangerar samlingar med unghestsamling. Det er mange unghestar i vårt område, og det er viktig med samling og sosialisering av desse.

Vi ønskjer å tilby eit variert program for kvar samling med forskjellige aktivitetar og fokus på ulike tema som er relevant for unghestar. Tilbodet gjeld unghest til og med 3 år.