Hallkort

For å ha tilgang til bruk av ridehallane og utebana på Norsk Fjordhestsenter skal brukarane ha gyldig hallkort/klippekort.

Hallkort får ein ved å kontakte Norsk Fjordhestsenter;

- E-post: post@norsk-fjordhestsenter.no 

- Tlf: 57 86 48 00

- Vipps: 90788 

Hallkort er inkludert for dei som er oppstalla i hovudstallen eller Kallastallen på Norsk Fjordhestsenter.

Prisar 

 • Bruke ridehallane/utebana 1 enkelt gong: 75,-
 • Brukarane noterer bruken av klippekortet og melder frå på epost til post@norsk-fjordhestsenter.no.
 • Månadskort: 700,-
 • Månadskort, medlem i Eid Ride- og Køyreklubb: 600,-
 • Månadskort, elevar ved Fjordane Folkehøgskule: 600,-
 • Halvårskort: 2400,- 
 • Halvårskort, medlem i Eid Ride- og Køyreklubb: 2200,-
 • Halvårskort, elevar ved Fjordane Folkehøgskule: 2200,-
 • Årskort: 4200,- 
 • Årskort, medlem i Eid Ride- og Køyreklubb: 4000,-
 • Årskort, elevar ved Fjordane Folkehøgskule: 4000,-

Halvårskorta gjelder frå 01.07.-31.12, og fra 01.01-30.06. Årskortet gjelder frå 01.07-30.06. 

Hallkortet følgjer rytteren. 

Alle som har hallkort ved Norsk Fjordhestsenter pliktar å rette seg etter reglar for bruk av ridehallar og utebane