Dagleir i haustferien 2023

DAGLEIRAR I HAUSTFERIEN 2023


Norges Fjordhestlag har fått tildelt gledelege midlar frå Sparebanken Vest til dagleirar på  Norsk Fjordhestsenter. 


Norsk Fjordhestsenter arrangerer difor gratis dagleir for born og ungdom veke 41. 
Ein kan melde seg på mandag og tysdag (9.-10.oktober) eller onsdag og torsdag (11.-12.oktober). 
I løpet av desse dagane vil det mellom anna vere aktivitetar som: 
 Riding på bane og tur 
 Voltige 
 Stell av hest 
 Stallarbeid 
 Teori 
 Lunsj 


Tidspunkt: Kl. 10-15 

Aldersgrense: frå 7 år 

Pris: GRATIS. 

Avgrensa tal plassar. 

Bindande påmelding innan 4.okt. 

 

For å melde seg på må ein sende ein e-post med 
- Navn 
- Alder 
- Navn på føresette 
- Tlf.nr 
- Rideerfaring 
- Kva dagar som passar 
til post@norsk-fjordhestsenter.no innan 4.oktober.