Søker hestar med EMS til forsking

Hester med ekvint metabolsk syndrom (EMS) har auka risiko for å bli forfangne på grunn av insulinresistens og hyperinsulinemi. å NMBU Dyresykehuset – hest, i samarbeid med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), gjennomfører eit eit studium der eit nytt  humant antidiabeteslegemiddel skal vurderast som eit behandlingsalternativ for hester med EMS.

Dette legemiddelet senker konsentrasjonen av glukose i blodet gjennom å blokkere opptaket av glukose i nyrene. Legemiddelet høyrer til gruppa SGLT2-hemmarar. Resultatet fra eit pilotstudiium gjennomført på SLU tyder på at legemiddelet også senker insulinsvaret etter fôring hos hester med EMS.

NMBU søker fleire hestar som kan vere med på dette studiet. Nedafor finn de meir informasjon:


Målet med studien
Målet med studien er å undersøke om behandling med en SGLT2-hemmer minsker insulinsvaret hos hester med EMS.
For å bli inkludert i studien skal hesten:

• Være diagnostisert med insulinresistens med oral sugar test (OST)
• Ha normale konsentrasjoner av ACTH, dvs ikke ha PPID
• Stå på stallfôring (ikke beite)
• Ikke være forfangen eller stå på behandling for forfangenhet

Gjennomføring
Undersøkelsene skjer på Dyresykehuset – hest i Ås i to omganger med 4 ukers mellomrom. Mellom undersøkelsene skal hesten behandles med legemiddel eller placebo avgjort med loddtrekning. De hestene som får placebo kommer til å få tilbud om å gå inn i en langtidsstudie der hestene behandles med samme legemiddel. Behandlingen starter da direkte etter første studieperiode.

Annen informasjon
Oppstallingsomkostninger, legemiddel, prøvetagninger og analyser som gjøres i prosjektet er gratis for heste-eieren. Transportkostnader og fôr står eier for selv i studieperioden. Diagnose med OST er en forutsetning for å bli inkludert i studien. Dette kan gjøres på Dyresykehuset – hest hvis ønskelig, men belastes da eier. Forsøket er godkjent av og finansieres av Stiftelsen Hästforskning/Norges Forskningsråd via Jordbruksavtalen med støtte av Norsk Hestesenter

Har du en pasient som passer til denne studien så kontakt en av oss som jobber med prosjektet:
Siv Hanche-Olsen
siv.hanche-olsen@nmbu.no Tlf 67 23 23 88
Constanze Fintl
constanze.fintl@nmbu.no Tlf 67 23 23 87
Ingunn Risnes Hellings
ingunn.risnes.hellings@nmbu.no Tlf 67 23 23 96