Prisar

Prisar 2024

Sending:

Fastpris per hoppe (inkluderer totalt 3 brunstar eller 3 sendingar). Sædavgift, tapping, fortynning, forpakning kr. 3450,- + mva. Sending etter faktisk kostnad. Prisen inkluderer ei sending per brunst, evt. fleire sendingar på same brunst, men totalt 3 sendingar inngår i prisen. 

Inseminering på stasjon:

Hopper som inseminerast på stasjonen med sæd frå stasjonshingstane skal oppstallast på NFHS i insemineringsperioden. Generell gynekologisk undersøking med påfølgjande inseminering kr. 5000,- + mva. Prisen inkluderer forbruksmateriell til ordinær gynekologisk undersøking, bruk av ultralydapparat og undersøkingar for 3 brunstar. Eventuelle spesielle undersøkingar, behandlingar, operasjonar og medisinar kjem i tillegg og desse vert fakturert av veterinær. 

Oppstalling kr. 240,- pr dag + mva

Informasjon:

Hingstane vert tappa måndag, onsdag og fredag. For bestilling av sæd må vi ha beskjed seinast kl. 09 same dagen som hingstane skal tappast. 

Stasjonsavgift andre raser kr. 1500,- + mva, oppstalling andre rasar kr. 360,- pr dag inkl. mva.

 

For nærare informasjon ta kontakt med Norsk Fjordhestsenter, tlf. 57 86 48 00.